מרכיבי הכושר הגופני

אחת ההגדרות המקובלות לכושר גופני כושר כללי מתייחסת ליכולת של הלב, הריאות, כלי הדם והשרירים לבצע משימות גופניות בעייפות מזערית. מעבר לבסיס הרחב של כושר גופני כללי, עולה הצורך לתת את הדעת על כושר הייחודי של המתאמן, כלומר – קידום משתנים של סבולת, כוח, מהירות וגמישות בהתאם לדרישות ההישג.

למידע על חדר כושר ברעננה

הבסיס לכושר הגופני של המתאמן מצוי אם כן בשילוב המיטבי בין מרכיבי הכושר הגופני ובא לידי ביטוי באימון הסבולת, אימון הכוח, אימון הגמישות ואימון המהירות.

למידע על מאמן כושר אישי ברעננה

תהליך האימון, המשמש אמצעי לפיתוח ולשמירה על רמת הביצועים הגופניים וההישגים הספורטיביים, מנצל למעשה את יכולת הגוף להסתגל לדרישות סביבתיות משתנות, תוך הגברה של תהליכי בניה (פיצוי), על בסיס תהליכי הרס מבוקרים (גירוי).