אימון הסבולת

האימון האירובי נועד להשפיע על היעילות האנרגטית, להגדיל את יכולת העבודה וההספק ולצמצם את מידת עייפותו של הספורטאי במאמץ נתון. תפקודים אלה מתבססים על יכולת אספקת חמצן וחומרים הדרושים לרקמות לצורך ביצוע הפעילות, על יכולת ניצול החמצן וחומרים נוספים בשריר ועל יכולת סילוק תוצרי הלוואי לפעילות הגופנית. מכאן, שהאימון האירובי משלב את השפעתו על מערכת הלב והובלת הדם, מערכת הנשימה ומערכת שרירי השלד.

למידע על חוגים ברעננה

הסתגלות מערכת הלב והובלת הדם לאימון האירובי באה לידי ביטוי בעלייה בתפוקת הלב, עליה בנפח הפעימה, עליה במקטע הפליטה, שיפור ההספק האירובי המרבי, הגדלת חלל חדר שמאל, עליה בחזרה ורידית; עליה ביכולת לבצע עבודה, הגדלה של עתודת לחץ דם, שימוש גובר בשומנים כמקור אנרגטי, עליה בעצמת התכווצות; ירידה בלחץ הדם במנוחה ובתנגודת ההיקפית, ירידה בקצב הלב ובעצימות מאמץ נתון.

למידע על מאמן כושר אישי ברעננה

הסתגלות מערכת הנשימה לאימון האירובי באה לידי ביטוי בעליה רבה באוורור הריאה, עומק הנשימה, שיפור ההספק האירובי המרבי, שיפור באלסטיות הריאה, שיפור ביעילות מכאנית של הריאה, עליה בפעפוע גזים, עילה בחישה וביכולת ביצוע העבודה וירידה בתדירות הנשימה.

הסתגלות מערכת שרירי השלד לאימון האירובי באה לידי ביטוי בעליה בסבולת (התמדה) השריר, שיפור ביעילות המכאנית, העצבית והכימית, הגדלת העבודה ושיפור ההספק ועליה ביכולת הסילוק של חומצת חלב.